Учебници

Развитие на речта - помагало за самостоятелна подготовка

Развитие на речта - помагало за самостоятелна подготовка

Силвия Марушкина

Цена: 5,95 лв.
JavaScript & jQuery - практическо програмиране

JavaScript & jQuery - практическо програмиране

Денис Колисниченко

Цена: 19,95 лв.
Българска журналистическа енциклопедия

Българска журналистическа енциклопедия

Любомир Михайлов

Цена: 49,00 лв.
Наръчник по предпечатна подготовка - второ преработено и допълнено издание

Наръчник по предпечатна подготовка - второ преработено и допълнено издание

Ивелин Михайлов

Цена: 19,95 лв.