Учебници

Ръководство по хирургия с атлас - том 11: Висцерална хирургия. Хирургия на херниите, стомашно-чревния тракт и ретроперитонеалното пространство

Ръководство по хирургия с атлас - том 11: Висцерална хирургия. Хирургия на херниите, стомашно-чревния тракт и ретроперитонеалното пространство

колектив

Цена: 35,00 лв.
Българо-руски срещи в литературата на 19-20 в.

Българо-руски срещи в литературата на 19-20 в.

Иван Радев

Цена: 18,00 лв.
Езикови ресурси и технологии за българския език

Езикови ресурси и технологии за българския език

колектив

Цена: 12,00 лв.
Национална аерокосмическа система за мониторинг и защита от природните екокатастрофи

Национална аерокосмическа система за мониторинг и защита от природните екокатастрофи

Петър Гецов

Цена: 12,00 лв.
Виж кой говори. Комуникационни и интрепретационни модели в музея

Виж кой говори. Комуникационни и интрепретационни модели в музея

---

Цена: 11,00 лв.
Висшето образование и науката в България

Висшето образование и науката в България

Алла Кирова

Цена: 20,00 лв.
Сегментация на пазара на труда в България

Сегментация на пазара на труда в България

Васил Цанов

Цена: 12,00 лв.
Геополитически системи

Геополитически системи

Здравко Бацаров

Цена: 15,00 лв.
Електрети

Електрети

Георги Мекишев

Цена: 14,00 лв.
Оптични свойства на наночастици от благородни метали

Оптични свойства на наночастици от благородни метали

Николай Недялков

Цена: 15,00 лв.
Глобални предизвикателства пред човечеството

Глобални предизвикателства пред човечеството

Тодор Николов

Цена: 15,00 лв.
Наказание за тираните

Наказание за тираните

Петър Чолаков

Цена: 18,00 лв.
Прагматизмът и Иван Саръилиев

Прагматизмът и Иван Саръилиев

Андрей Ташев

Цена: 16,00 лв.
Хуморът: Прочити, практики, техники

Хуморът: Прочити, практики, техники

Дафина Генова

Цена: 19,00 лв.
Hydrothermal wallrock alterations

Hydrothermal wallrock alterations

Milko Kanazirski

Цена: 11,00 лв.
Проблеми на неологията в славянските езици

Проблеми на неологията в славянските езици

Диана Благоева

Цена: 17,00 лв.
Демографската политика в България

Демографската политика в България

Геновева Михова

Цена: 12,00 лв.
Ръководство по хирургия с атлас - том 23: Еднодневна хирургия

Ръководство по хирургия с атлас - том 23: Еднодневна хирургия

Дамян Дамянов

Цена: 26,00 лв.