Учебници

Икономически анализ на търговската фирма

Икономически анализ на търговската фирма

Цветан Йончев

Цена: 15,00 лв.
Висша математика за икономически ВУЗ - I част

Висша математика за икономически ВУЗ - I част

Миряна Христова

Цена: 15,00 лв.
Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции

Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции

Иван Георгиев

Цена: 20,00 лв.
Основи на счетоводството

Основи на счетоводството

Бойчинка Йонкова

Цена: 22,00 лв.
Практикум по хранене и контрол на продуктивните качества на селскостопанските животни и птици

Практикум по хранене и контрол на продуктивните качества на селскостопанските животни и птици

Маргарита Кръстева

Цена: 16,00 лв.
Примерни тестове по испански език за кандидат- студенти в УНСС

Примерни тестове по испански език за кандидат- студенти в УНСС

Даниела Кожухарова

Цена: 7,00 лв.
Резултати, проблеми и добри практики при усвояване на фондовете на Европейския съюз

Резултати, проблеми и добри практики при усвояване на фондовете на Европейския съюз

Аглика Кънева

Цена: 15,00 лв.
Социална дисконтна норма

Социална дисконтна норма

Атанас Атанасов

Цена: 12,00 лв.
Стратегическо управление на човешките ресурси

Стратегическо управление на човешките ресурси

Марин Паунов

Цена: 6,00 лв.
Тенденции в развитието на човешките ресурси в транспорта

Тенденции в развитието на човешките ресурси в транспорта

Борислав Арнаудов

Цена: 12,00 лв.
Управление на разходите : Теория, методология, практика

Управление на разходите : Теория, методология, практика

Донка Андреева

Цена: 12,00 лв.
Медийни технологии

Медийни технологии

Петко Тодоров

Цена: 15,00 лв.
Маркетингови изследвания

Маркетингови изследвания

Симеон Желев

Цена: 15,00 лв.
Макроикономика - учебно-методическо помагало

Макроикономика - учебно-методическо помагало

Трайчо Спасов

Цена: 10,00 лв.
Учебно помагало по френски като втори чужд език

Учебно помагало по френски като втори чужд език

Мария Ананиева

Цена: 8,00 лв.
Развитие на икономическите системи - Балансирани стратегии

Развитие на икономическите системи - Балансирани стратегии

Асен Ковачев

Цена: 14,00 лв.
Публични финанси

Публични финанси

Цветка Стоенчева

Цена: 10,00 лв.
Противодействие на изпирането на пари

Противодействие на изпирането на пари

Георги Петрунов

Цена: 15,00 лв.