Учебници

Селски райони

Селски райони

Емилия Патарчанова

Цена: 16,00 лв.
Външна политика на Великобритания. Идентичност, роля и интереси в съвременния свят

Външна политика на Великобритания. Идентичност, роля и интереси в съвременния свят

Пламен Ралчев

Цена: 12,00 лв.
Управление на веригата за доставките

Управление на веригата за доставките

Янко Коралиев

Цена: 18,00 лв.
Управление на веригата на доставките

Управление на веригата на доставките

Мирослава Раковска

Цена: 14,00 лв.
Финансов анализ на агенциите за недвижими имоти

Финансов анализ на агенциите за недвижими имоти

Марин Гълъбов

Цена: 12,00 лв.
Финансов анализ на транспортната фирма

Финансов анализ на транспортната фирма

Виолета Бакалова

Цена: 9,00 лв.
Културономика

Културономика

Кирил Иванов

Цена: 15,00 лв.
Организационна култура

Организационна култура

Марин Паунов

Цена: 10,00 лв.
Инвестиции в енергетиката

Инвестиции в енергетиката

Наталья Логинова

Цена: 9,00 лв.
"Играта" на пазарна размяна

"Играта" на пазарна размяна

Вяра Стоилова

Цена: 12,00 лв.
Динамика на икономическата система

Динамика на икономическата система

Камен Миркович

Цена: 20,00 лв.
Нелоялна конкуренция

Нелоялна конкуренция

Румяна Брестничка

Цена: 10,00 лв.
Банково дело

Банково дело

Владислав Яворски

Цена: 14,00 лв.
Tax control

Tax control

Бисер Славков

Цена: 12,00 лв.
Bank accounting

Bank accounting

Даниела Фесчиян

Цена: 15,00 лв.
Паричен икономикс - теория и методология

Паричен икономикс - теория и методология

Венелина Трифонова

Цена: 17,00 лв.
Приложение на сценарийното планиране в бизнеса, отбраната и сигурността

Приложение на сценарийното планиране в бизнеса, отбраната и сигурността

Димитър Димитров

Цена: 15,00 лв.
Учебен речник по институционална икономика А-Я

Учебен речник по институционална икономика А-Я

Марчо Марков

Цена: 9,00 лв.