Учебници

Човекът и обществото - тестови задачи за 4. клас

Човекът и обществото - тестови задачи за 4. клас

Христина Сергеева

Цена: 4,00 лв.
Сборник с решени логически задачи и тестове по химия - част 2

Сборник с решени логически задачи и тестове по химия - част 2

Лена Недялкова

Цена: 12,00 лв.
Тестове за конкурсен изпит по биология и здравно образование във висшите училища

Тестове за конкурсен изпит по биология и здравно образование във висшите училища

Марин Симеоновски

Цена: 8,00 лв.
Въпроси и задачи за матура по история и цивилизация

Въпроси и задачи за матура по история и цивилизация

Ваня Рачева

Цена: 12,00 лв.
На матура по География и икономика

На матура по География и икономика

Жана Димова

Цена: 13,00 лв.
Тестове по география на България за конкурсен изпит в УНСС и другите висши училища

Тестове по география на България за конкурсен изпит в УНСС и другите висши училища

Анко Иванов

Цена: 14,00 лв.
Държавен зрелостен изпит по Биология и здравно образование

Държавен зрелостен изпит по Биология и здравно образование

Марин Симеоновски

Цена: 7,00 лв.
Българското възраждане - лекционен курс

Българското възраждане - лекционен курс

Пламен Митев

Цена: 10,00 лв.
Теми и тестови задачи по биология и здравно образование За конкурсен изпит във ВУЗ

Теми и тестови задачи по биология и здравно образование За конкурсен изпит във ВУЗ

Марин Симеоновски

Цена: 12,00 лв.
Сборник с решени логически задачи и тестове по химия - част 1

Сборник с решени логически задачи и тестове по химия - част 1

Лена Недялкова

Цена: 12,00 лв.
История на България за кандидат-студенти и зрелостници

История на България за кандидат-студенти и зрелостници

Любомир Огнянов

Цена: 10,00 лв.