Учебници

Хуморът: Прочити, практики, техники

Хуморът: Прочити, практики, техники

Дафина Генова

Цена: 19,00 лв.
Hydrothermal wallrock alterations

Hydrothermal wallrock alterations

Milko Kanazirski

Цена: 11,00 лв.
Проблеми на неологията в славянските езици

Проблеми на неологията в славянските езици

Диана Благоева

Цена: 17,00 лв.
Демографската политика в България

Демографската политика в България

Геновева Михова

Цена: 12,00 лв.
Ръководство по хирургия с атлас - том 23: Еднодневна хирургия

Ръководство по хирургия с атлас - том 23: Еднодневна хирургия

Дамян Дамянов

Цена: 26,00 лв.
Нови изследвания по генеративен синтаксис на българския език

Нови изследвания по генеративен синтаксис на българския език

колектив

Цена: 15,00 лв.
Ендокринология на мъжката репродуктивна система

Ендокринология на мъжката репродуктивна система

Филип Куманов

Цена: 42,00 лв.
Иновативност на националната икономика

Иновативност на националната икономика

Росица Чобанова

Цена: 18,00 лв.
Знанието като икономически ресурс

Знанието като икономически ресурс

Аделина Миланова

Цена: 12,00 лв.
Английско-български аграрен, бизнес и лесотехнически речник

Английско-български аграрен, бизнес и лесотехнически речник

Цветелина Цакова

Цена: 35,00 лв.
Optical Fluorides. Purification and Crystal Growing Applicability and Perspectives

Optical Fluorides. Purification and Crystal Growing Applicability and Perspectives

Jordan Mouhovski

Цена: 30,00 лв.
Студени заваръчни пукнатини и тяхното предотвратяване

Студени заваръчни пукнатини и тяхното предотвратяване

Стефан Христов

Цена: 21,00 лв.
Модели на телекомуникационни мрежи с комутация на виртуални канали и тяхното приложение

Модели на телекомуникационни мрежи с комутация на виртуални канали и тяхното приложение

Емилия Саранова

Цена: 15,00 лв.
Информационна теория на дискретните изчислителни системи

Информационна теория на дискретните изчислителни системи

Марин Маринов

Цена: 25,00 лв.
Металогения на Източните Родопи

Металогения на Източните Родопи

Владимир Георгиев

Цена: 23,00 лв.
Дошлите с огъня си

Дошлите с огъня си

Гюлсер Джанай

Цена: 21,00 лв.
Математически приближения с компресирани косинуси и техни приложения + CD

Математически приближения с компресирани косинуси и техни приложения + CD

Петър Апостолов

Цена: 24,00 лв.
Избрани глави от приложната финансова математика

Избрани глави от приложната финансова математика

Николай Кюркчиев

Цена: 20,00 лв.