Учебници

Математическо моделиране в социологията

Математическо моделиране в социологията

Максим Молхов

Цена: 10,90 лв.
Маркетингова политика на организацията

Маркетингова политика на организацията

Пенчо Иванов

Цена: 10,90 лв.
Пари,банки и парична политика

Пари,банки и парична политика

Гергана Михайлова

Цена: 10,90 лв.
Лекции по философия

Лекции по философия

Венцеслав Кулов

Цена: 14,00 лв.
Конфликтите през призмата на социологията

Конфликтите през призмата на социологията

Мария Стоянова

Цена: 14,00 лв.
Оценка на социалното въздействие

Оценка на социалното въздействие

Андрей Нончев

Цена: 9,90 лв.
Дългите вълни на Кондратиев при “социализма”

Дългите вълни на Кондратиев при “социализма”

Георги Найденов

Цена: 17,90 лв.
Базови стратегии с опции и фючърси

Базови стратегии с опции и фючърси

Тодор Недев

Цена: 9,90 лв.
Aprende A2+ Испански език за българи, междинно ниво, направление икономика и политически науки

Aprende A2+ Испански език за българи, междинно ниво, направление икономика и политически науки

Стефка Кожухарова

Цена: 9,90 лв.
История на застраховането в България (1882 - 1990)

История на застраховането в България (1882 - 1990)

Христо Драганов

Цена: 16,00 лв.
Изтеглени тестови въпроси от Единен приемен изпит в УНСС – Математика

Изтеглени тестови въпроси от Единен приемен изпит в УНСС – Математика

Колектив

Цена: 13,90 лв.
Изтеглени тестови въпроси от Единен приемен изпит в УНСС – История на България

Изтеглени тестови въпроси от Единен приемен изпит в УНСС – История на България

Колектив

Цена: 13,90 лв.
Изтеглени тестови въпроси от Единен приемен изпит в УНСС по География на България

Изтеглени тестови въпроси от Единен приемен изпит в УНСС по География на България

Колектив

Цена: 13,90 лв.
Статистически методи за контрол на качеството

Статистически методи за контрол на качеството

Александър Найденов

Цена: 12,90 лв.
Изтеглени тестови въпроси от единен приемен изпит в УНСС по български език и литература

Изтеглени тестови въпроси от единен приемен изпит в УНСС по български език и литература

Колектив

Цена: 14,90 лв.
Статистика

Статистика

Виктор Петров

Цена: 19,90 лв.
Рисковете пред осигурените лица в универсални пенсионни фондове - предизвикателства и решения

Рисковете пред осигурените лица в универсални пенсионни фондове - предизвикателства и решения

Жеко Милев

Цена: 9,90 лв.
Стратегическо управление на човешките ресурси

Стратегическо управление на човешките ресурси

Септемврина Костова

Цена: 12,00 лв.