Учебници

Управление на разходите : Теория, методология, практика

Управление на разходите : Теория, методология, практика

Донка Андреева

Цена: 12,00 лв.
Медийни технологии

Медийни технологии

Петко Тодоров

Цена: 15,00 лв.
Маркетингови изследвания

Маркетингови изследвания

Симеон Желев

Цена: 15,00 лв.
Макроикономика - учебно-методическо помагало

Макроикономика - учебно-методическо помагало

Трайчо Спасов

Цена: 10,00 лв.
Учебно помагало по френски като втори чужд език

Учебно помагало по френски като втори чужд език

Мария Ананиева

Цена: 8,00 лв.
Развитие на икономическите системи - Балансирани стратегии

Развитие на икономическите системи - Балансирани стратегии

Асен Ковачев

Цена: 14,00 лв.
Публични финанси

Публични финанси

Цветка Стоенчева

Цена: 10,00 лв.
Противодействие на изпирането на пари

Противодействие на изпирането на пари

Георги Петрунов

Цена: 15,00 лв.
Примерни тестове по немски език за кандидат-студенти в УНСС

Примерни тестове по немски език за кандидат-студенти в УНСС

Ваня Балева

Цена: 10,00 лв.
Espanol Como Primera Lengua Extranjera

Espanol Como Primera Lengua Extranjera

Даниела Кох-Кожухарова

Цена: 7,90 лв.
Инфлация и икономически растеж - теория, методология, емпирика

Инфлация и икономически растеж - теория, методология, емпирика

Стела Ралева

Цена: 16,00 лв.
Интересът в правото

Интересът в правото

Стела Маринова

Цена: 12,00 лв.
Рекламни изследвания

Рекламни изследвания

Симеон Желев

Цена: 14,00 лв.
Социално развитие на регионите

Социално развитие на регионите

Деница Горчилова

Цена: 15,00 лв.
Социалният конфликт - развитие, управление, разрешаване

Социалният конфликт - развитие, управление, разрешаване

Стоян Влайков

Цена: 12,00 лв.
Епистемология на правото

Епистемология на правото

Светла Маринова

Цена: 10,00 лв.
Ендогенни пари и парична политика

Ендогенни пари и парична политика

Венелина Трифонова

Цена: 15,00 лв.
Система за ефективно управление на непрекъснатостта на бизнеса

Система за ефективно управление на непрекъснатостта на бизнеса

Кирил Стойчев

Цена: 18,00 лв.