Учебници

Въведение в газовата техника

Въведение в газовата техника

Вичка Костова

Цена: 7,50 лв.
Материалознание в електрониката

Материалознание в електрониката

Румен Пранчов

Цена: 12,00 лв.
Ръководство за лабораторни упражнения по комутационна, мултиплексна и кабелна техника

Ръководство за лабораторни упражнения по комутационна, мултиплексна и кабелна техника

Александър Ценов

Цена: 6,00 лв.
Електромеханични устройства

Електромеханични устройства

Ганчо Божилов

Цена: 16,00 лв.
Основи на предаване на информацията

Основи на предаване на информацията

Владимир Пулков

Цена: 16,00 лв.
Комутация в комуникационни мрежи

Комутация в комуникационни мрежи

Сеферин Мирчев

Цена: 18,00 лв.
АТМ комуникации

АТМ комуникации

Сеферин Мирчев

Цена: 10,50 лв.
Процеси на горене

Процеси на горене

Вичка Костова

Цена: 7,50 лв.
Мултиплексни системи в телекомуникациите

Мултиплексни системи в телекомуникациите

Владимир Пулков

Цена: 19,00 лв.
Физични основи на оптиката

Физични основи на оптиката

Георги Бичев

Цена: 6,00 лв.
Аварийна безопасност при работа с газ: 12. клас

Аварийна безопасност при работа с газ: 12. клас

Софроний Кертин

Цена: 6,50 лв.
Екология и устойчиво развитие: 10. клас

Екология и устойчиво развитие: 10. клас

Рахила Борисова

Цена: 7,80 лв.
Информационни технологии: 9. клас

Информационни технологии: 9. клас

Маргарита Иванова

Цена: 5,50 лв.
Учебна тетрадка по макроикономика за 11. клас

Учебна тетрадка по макроикономика за 11. клас

Екатерина Сотирова

Цена: 7,50 лв.
Учебна тетрадка по микроикономика за 9. клас с упражнения и тестове

Учебна тетрадка по микроикономика за 9. клас с упражнения и тестове

Екатерина Сотирова

Цена: 6,90 лв.
Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание в електрониката

Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание в електрониката

Боянка Николова

Цена: 6,50 лв.
Преносни линии

Преносни линии

Георги Бичев

Цена: 8,40 лв.