Матури

Наръчник по химия за кандидат-студенти, зрелостници и за ученици 7.-11. клас

Наръчник по химия за кандидат-студенти, зрелостници и за ученици 7.-11. клас

Васил Делчев

Цена: 16,90 лв.
Сборник от задачи и тестове по комбинаторика, вероятности и статистика

Сборник от задачи и тестове по комбинаторика, вероятности и статистика

Живка Маринкова

Цена: 11,99 лв.
Есе. Правила и модели за писане. Критерии за оценяване

Есе. Правила и модели за писане. Критерии за оценяване

Данчо Господинов

Цена: 9,99 лв.
Анализи на творби от българската литература

Анализи на творби от българската литература

Иван Симеонов

Цена: 2,94 лв.
Практическа граматика. Самоучител по езикова култура

Практическа граматика. Самоучител по езикова култура

Елеонора Ковачева

Цена: 4,20 лв.
Природата в Септемврийската поезия

Природата в Септемврийската поезия

Красимира Кацарска

Цена: 2,00 лв.
Литературознание - част 1: Прагове в българската поезия

Литературознание - част 1: Прагове в българската поезия

Красимира Кацарска

Цена: 5,00 лв.
Литературознание - част 2: Творецът, словото и обществото в бългаската поезия

Литературознание - част 2: Творецът, словото и обществото в бългаската поезия

Красимира Кацарска

Цена: 3,00 лв.