Книги

Основи на международното хуманитарно право

Основи на международното хуманитарно право

Чавдар Стоянов

Цена: 18,00 лв.
Интернет посредникът и отговорността му за нарушения на авторското право

Интернет посредникът и отговорността му за нарушения на авторското право

Петър Петров

Цена: 15,00 лв.
Адвокатската защита по наказателни дела

Адвокатската защита по наказателни дела

Гаврил Благоев

Цена: 12,00 лв.
Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК

Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК

Атанас Иванов

Цена: 20,00 лв.
Търговско право. Общи положения, видове търговци

Търговско право. Общи положения, видове търговци

Рая Илиева

Цена: 24,00 лв.
Реформите в България - мит и реалност

Реформите в България - мит и реалност

Борис Михайлов

Цена: 15,00 лв.
Данъчни престъпления

Данъчни престъпления

Павел Гайдаров

Цена: 15,00 лв.
Общинско право в схеми и определения (тестове и казуси)

Общинско право в схеми и определения (тестове и казуси)

Валентина Александрова

Цена: 10,00 лв.
Дескриптивна юриспруденция

Дескриптивна юриспруденция

Младен Младенов

Цена: 15,00 лв.
Актуални въпроси на доказването в гражданското съдопроизводство

Актуални въпроси на доказването в гражданското съдопроизводство

Атанас Иванов

Цена: 18,00 лв.
Вербовка и агентура

Вербовка и агентура

Йордан Начев

Цена: 15,99 лв.
Право на Европейския Съюз

Право на Европейския Съюз

Орлин Борисов

Цена: 25,00 лв.
Правни проблеми на финансовото инвестиране. Борсово право

Правни проблеми на финансовото инвестиране. Борсово право

Борис Ланджев

Цена: 25,00 лв.
Правителствени и неправителствени международни организации

Правителствени и неправителствени международни организации

Орлин Борисов

Цена: 25,00 лв.
Осигурителни вноски 2014.

Осигурителни вноски 2014.

---

Цена: 12,00 лв.
Казуси по гражданско съдопроизводство Том II

Казуси по гражданско съдопроизводство Том II

Атанас Иванов

Цена: 25,00 лв.
Искри от живота

Искри от живота

Цветанка Цинцарска

Цена: 8,50 лв.
Завършване на досъдебното производство

Завършване на досъдебното производство

Герасим Геров

Цена: 14,00 лв.