Книги

Изпълнение на наказанията 2019

Изпълнение на наказанията 2019

Министерски съвет

Цена: 7,90 лв.
Закон за движението по пътищата 2019

Закон за движението по пътищата 2019

Министерски съвет

Цена: 9,70 лв.
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2018

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2018

Министерски съвет

Цена: 6,70 лв.
Общ регламент относно защитата на данните 2018

Общ регламент относно защитата на данните 2018

Министерски съвет

Цена: 6,90 лв.
Кодекс на труда 2018

Кодекс на труда 2018

Министерски съвет

Цена: 7,90 лв.
Наказателно-процесуален кодекс 2018

Наказателно-процесуален кодекс 2018

Министерски съвет

Цена: 8,90 лв.
Закон за съдебната власт 2018

Закон за съдебната власт 2018

Министерски съвет

Цена: 7,90 лв.
Обществени поръчки 2018

Обществени поръчки 2018

Министерски съвет

Цена: 8,20 лв.
Граждански процесуален кодекс 2018

Граждански процесуален кодекс 2018

Министерски съвет

Цена: 7,90 лв.
Реституционни закони 2018

Реституционни закони 2018

Министерски съвет

Цена: 4,90 лв.
Закон за адвокатурата 2018

Закон за адвокатурата 2018

Министерски съвет

Цена: 5,50 лв.
Търговски закон 2018

Търговски закон 2018

Министерски съвет

Цена: 8,60 лв.
Трудово право 2018

Трудово право 2018

Васил Мръчков

Цена: 55,00 лв.
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2018

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2018

Министерски съвет

Цена: 7,50 лв.
Кодекс за социално осигуряване 2018

Кодекс за социално осигуряване 2018

Министерски съвет

Цена: 8,70 лв.
Данъци 2018

Данъци 2018

Министерски съвет

Цена: 14,90 лв.
Закон за счетоводството 2017

Закон за счетоводството 2017

Министерски съвет

Цена: 4,90 лв.
Конституция на Република България 2016

Конституция на Република България 2016

Министерски съвет

Цена: 2,60 лв.