Книги

Данъци 2020
Ново

Данъци 2020

Министерски съвет

Цена: 17,90 лв.
Кодекс на труда 2019

Кодекс на труда 2019

Министерски съвет

Цена: 7,90 лв.
Изпълнение на наказанията 2019

Изпълнение на наказанията 2019

Министерски съвет

Цена: 7,90 лв.
Семеен кодекс. Сборник нормативни актове по семейно и наследствено право 2019

Семеен кодекс. Сборник нормативни актове по семейно и наследствено право 2019

Министерски съвет

Цена: 7,90 лв.
Закон за движението по пътищата 2019

Закон за движението по пътищата 2019

Министерски съвет

Цена: 9,70 лв.
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2018

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2018

Министерски съвет

Цена: 6,70 лв.
Общ регламент относно защитата на данните 2018

Общ регламент относно защитата на данните 2018

Министерски съвет

Цена: 6,90 лв.
Наказателно-процесуален кодекс 2018

Наказателно-процесуален кодекс 2018

Министерски съвет

Цена: 8,90 лв.
Закон за съдебната власт 2018

Закон за съдебната власт 2018

Министерски съвет

Цена: 7,90 лв.
Обществени поръчки 2018

Обществени поръчки 2018

Министерски съвет

Цена: 8,20 лв.
Граждански процесуален кодекс 2018

Граждански процесуален кодекс 2018

Министерски съвет

Цена: 7,90 лв.
Реституционни закони 2018

Реституционни закони 2018

Министерски съвет

Цена: 4,90 лв.
Закон за адвокатурата 2018

Закон за адвокатурата 2018

Министерски съвет

Цена: 5,50 лв.
Търговски закон 2018

Търговски закон 2018

Министерски съвет

Цена: 8,60 лв.
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2018

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2018

Министерски съвет

Цена: 7,50 лв.
Наказателен кодекс /Сборник нормативни актове/ 2017

Наказателен кодекс /Сборник нормативни актове/ 2017

Министерски съвет

Цена: 9,99 лв.
Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. Закон за независимия финансов одит

Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. Закон за независимия финансов одит

Ивета Малинова

Цена: 9,00 лв.
Закон за счетоводството 2017

Закон за счетоводството 2017

Министерски съвет

Цена: 4,90 лв.