Счетоводна литература

Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. Закон за независимия финансов одит

Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. Закон за независимия финансов одит

Ивета Малинова

Цена: 9,00 лв.
Закон за счетоводството 2017

Закон за счетоводството 2017

Министерски съвет

Цена: 4,90 лв.
Индивидуализация на наказанието. Теория и практика
-15%

Индивидуализация на наказанието. Теория и практика

Чавдар Грошев

Стара цена: 17,00 лв. Нова цена: 14,45 лв.
Счетоводният анализ

Счетоводният анализ

Иван Андреев

Цена: 20,00 лв.
Въведение в екологичното и социалното счетоводство

Въведение в екологичното и социалното счетоводство

Нинел Кьосева

Цена: 13,00 лв.
Счетоводна политика и бизнес стратегия на корпорацията

Счетоводна политика и бизнес стратегия на корпорацията

Катя Златарева

Цена: 12,00 лв.
Осигурителни вноски 2014.

Осигурителни вноски 2014.

---

Цена: 12,00 лв.
Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за местното самоуправление и местната администрация

---

Цена: 3,00 лв.
Bank accounting

Bank accounting

Даниела Фесчиян

Цена: 15,00 лв.
Социално и здравно осигуряване 2012 - Коментар. В примери и казуси от практиката

Социално и здравно осигуряване 2012 - Коментар. В примери и казуси от практиката

Емилия Иванова

Цена: 24,00 лв.
Английско-български речник по счетоводство

Английско-български речник по счетоводство

Peter Collin

Цена: 19,99 лв.
Социално и здравно осигуряване 2011 - Коментар. В над 100 примера от практиката. В над 100 казуса от практиката

Социално и здравно осигуряване 2011 - Коментар. В над 100 примера от практиката. В над 100 казуса от практиката

Емилия Иванова

Цена: 24,00 лв.
Счетоводство на едноличния стопанин - кратък курс

Счетоводство на едноличния стопанин - кратък курс

Иван Душанов

Цена: 15,00 лв.
Данъчно-осигурително процесуално право - Книга втора

Данъчно-осигурително процесуално право - Книга втора

Здравко Славчев

Цена: 25,00 лв.
Данъчната ревизия

Данъчната ревизия

Здравко Славчев

Цена: 6,00 лв.
Национална класификация на професиите и длъжностите 2011 г

Национална класификация на професиите и длъжностите 2011 г

---

Цена: 24,00 лв.
Данъци и данъчно облагане 2010

Данъци и данъчно облагане 2010

Емил Калчев

Цена: 15,00 лв.
Заплати и обезщетения - Практичеки наръчник

Заплати и обезщетения - Практичеки наръчник

Виолета Дерменджиева

Цена: 18,00 лв.