Правна литература

Основи на международното хуманитарно право

Основи на международното хуманитарно право

Чавдар Стоянов

Цена: 18,00 лв.
Интернет посредникът и отговорността му за нарушения на авторското право

Интернет посредникът и отговорността му за нарушения на авторското право

Петър Петров

Цена: 15,00 лв.
Адвокатската защита по наказателни дела

Адвокатската защита по наказателни дела

Гаврил Благоев

Цена: 12,00 лв.
Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК

Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК

Атанас Иванов

Цена: 20,00 лв.
Търговско право. Общи положения, видове търговци

Търговско право. Общи положения, видове търговци

Рая Илиева

Цена: 24,00 лв.
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие
-15%

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

Николай Стоянов

Стара цена: 16,00 лв. Нова цена: 13,60 лв.
Реституционни закони 2018

Реституционни закони 2018

Министерски съвет

Цена: 4,90 лв.
Семеен кодекс и Закон за наследството / 2018
-15%

Семеен кодекс и Закон за наследството / 2018

Венцислав Петров

Стара цена: 7,90 лв. Нова цена: 6,72 лв.
Предизвикай - Съдебната практика! Облигационно и търговско право - 2017

Предизвикай - Съдебната практика! Облигационно и търговско право - 2017

Румен Неков

Цена: 30,00 лв.
Закон за адвокатурата 2018

Закон за адвокатурата 2018

Министерски съвет

Цена: 5,50 лв.
Търговски закон 2018

Търговски закон 2018

Министерски съвет

Цена: 8,60 лв.
Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ

Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ

Теодора Георгиева

Цена: 17,00 лв.
Развитие на реформата на наказателния процес

Развитие на реформата на наказателния процес

Никола Манев

Цена: 16,00 лв.
Контролът в здравеопазването
-15%

Контролът в здравеопазването

Антония Илиева

Стара цена: 22,00 лв. Нова цена: 18,70 лв.
Конституционно право - пето преработено и допълнено издание
-15%

Конституционно право - пето преработено и допълнено издание

Емилия Друмева

Стара цена: 45,00 лв. Нова цена: 38,25 лв.
Трудово право 2018

Трудово право 2018

Васил Мръчков

Цена: 55,00 лв.
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2018

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2018

Министерски съвет

Цена: 7,50 лв.
Данъци 2018

Данъци 2018

Министерски съвет

Цена: 14,90 лв.