Правна литература

Кодекс на труда 2019

Кодекс на труда 2019

Министерски съвет

Цена: 7,90 лв.
Екологично право - специална част

Екологично право - специална част

Георги Пенчев

Цена: 24,00 лв.
Закон за движението по пътищата - 2019 г.

Закон за движението по пътищата - 2019 г.

колектив

Цена: 6,00 лв.
Екологично право - Обща част

Екологично право - Обща част

Георги Пенчев

Цена: 20,00 лв.
Изпълнение на наказанията 2019

Изпълнение на наказанията 2019

Министерски съвет

Цена: 7,90 лв.
Семеен кодекс. Сборник нормативни актове по семейно и наследствено право 2019

Семеен кодекс. Сборник нормативни актове по семейно и наследствено право 2019

Министерски съвет

Цена: 7,90 лв.
Закон за движението по пътищата 2019

Закон за движението по пътищата 2019

Министерски съвет

Цена: 9,70 лв.
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2018

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2018

Министерски съвет

Цена: 6,70 лв.
Общ регламент относно защитата на данните 2018

Общ регламент относно защитата на данните 2018

Министерски съвет

Цена: 6,90 лв.
Алманах на Юридическия факултет при Софийския университет "Св.Климент Охридски"1892-2017

Алманах на Юридическия факултет при Софийския университет "Св.Климент Охридски"1892-2017

колектив

Цена: 50,00 лв.
Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС 2012-2017

Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС 2012-2017

Николай Павлевчев

Цена: 35,00 лв.
Наказателно-процесуален кодекс 2018

Наказателно-процесуален кодекс 2018

Министерски съвет

Цена: 8,90 лв.
Закон за съдебната власт 2018

Закон за съдебната власт 2018

Министерски съвет

Цена: 7,90 лв.
Обществени поръчки 2018

Обществени поръчки 2018

Министерски съвет

Цена: 8,20 лв.
Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз
-15%

Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз

Христо Христев

Стара цена: 27,00 лв. Нова цена: 22,95 лв.
Големите юридически системи
-10%

Големите юридически системи

Марио Лозано

Стара цена: 35,00 лв. Нова цена: 31,50 лв.
Граждански процесуален кодекс 2018

Граждански процесуален кодекс 2018

Министерски съвет

Цена: 7,90 лв.
Престъпно бездействие
-15%

Престъпно бездействие

Цветана Петрова

Стара цена: 19,00 лв. Нова цена: 16,15 лв.