Правна литература

Алманах на Юридическия факултет при Софийския университет "Св.Климент Охридски"1892-2017

Алманах на Юридическия факултет при Софийския университет "Св.Климент Охридски"1892-2017

колектив

Цена: 50,00 лв.
Големите юридически системи
-10%

Големите юридически системи

Марио Лозано

Стара цена: 35,00 лв. Нова цена: 31,50 лв.
Конституционно право - пето преработено и допълнено издание

Конституционно право - пето преработено и допълнено издание

Емилия Друмева

Цена: 45,00 лв.
Трудово право 2018

Трудово право 2018

Васил Мръчков

Цена: 55,00 лв.
Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ - второ издание
-15%

Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ - второ издание

Делян Николов

Стара цена: 29,90 лв. Нова цена: 25,42 лв.
Съдии, казусът ви принадлежи

Съдии, казусът ви принадлежи

Хари Хараламбиев

Цена: 14,00 лв.
Коментар на Кодекса на труда 2016

Коментар на Кодекса на труда 2016

Атанас Василев

Цена: 70,00 лв.
Осигурително право: 6.издание

Осигурително право: 6.издание

Васил Мръчков

Цена: 38,00 лв.
Юбилеен сборник в чест на 85-годишнината на проф. Добри Димитров

Юбилеен сборник в чест на 85-годишнината на проф. Добри Димитров

Мария Славова

Цена: 30,00 лв.
Римско и съвременно публично право, Сборник статии и доклади

Римско и съвременно публично право, Сборник статии и доклади

Колектив

Цена: 30,00 лв.
100 години Върховен административен съд. Сборник доклади

100 години Върховен административен съд. Сборник доклади

Сашо Пенов

Цена: 30,00 лв.
Българско наследствено право
-15%

Българско наследствено право

Христо Тасев

Стара цена: 20,00 лв. Нова цена: 17,00 лв.
Библиотека "Университетско наследство". ИЗБРАНИ ТРУДОВЕ (съст. Димитър Токушев, Малина Новкиришка)

Библиотека "Университетско наследство". ИЗБРАНИ ТРУДОВЕ (съст. Димитър Токушев, Малина Новкиришка)

Михаил Андреев

Цена: 100,00 лв.
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО, ТОМ VІ

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО, ТОМ VІ

Красимира Средкова

Цена: 15,00 лв.
Доказване в правораздаването

Доказване в правораздаването

Тенчо Колев

Цена: 15,00 лв.
Регламентът "Брюксел I" - коментар

Регламентът "Брюксел I" - коментар

Николай Натов

Цена: 35,00 лв.
Българско гражданско процесуално право

Българско гражданско процесуално право

Живко Сталев

Цена: 80,00 лв.
Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 5

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 5

Цена: 20,00 лв.