Правна литература

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2018

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2018

Министерски съвет

Цена: 6,70 лв.
Общ регламент относно защитата на данните 2018

Общ регламент относно защитата на данните 2018

Министерски съвет

Цена: 6,90 лв.
Кодекс на труда 2018

Кодекс на труда 2018

Министерски съвет

Цена: 7,90 лв.
Алманах на Юридическия факултет при Софийския университет "Св.Климент Охридски"1892-2017

Алманах на Юридическия факултет при Софийския университет "Св.Климент Охридски"1892-2017

колектив

Цена: 50,00 лв.
Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС 2012-2017

Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС 2012-2017

Николай Павлевчев

Цена: 35,00 лв.
Наказателно-процесуален кодекс 2018

Наказателно-процесуален кодекс 2018

Министерски съвет

Цена: 8,90 лв.
Закон за съдебната власт 2018

Закон за съдебната власт 2018

Министерски съвет

Цена: 7,90 лв.
Обществени поръчки 2018

Обществени поръчки 2018

Министерски съвет

Цена: 8,20 лв.
Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз

Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз

Христо Христев

Цена: 27,00 лв.
Големите юридически системи

Големите юридически системи

Марио Лозано

Цена: 35,00 лв.
Граждански процесуален кодекс 2018

Граждански процесуален кодекс 2018

Министерски съвет

Цена: 7,90 лв.
Престъпно бездействие
-15%

Престъпно бездействие

Цветана Петрова

Стара цена: 19,00 лв. Нова цена: 16,15 лв.
Основи на международното хуманитарно право

Основи на международното хуманитарно право

Чавдар Стоянов

Цена: 18,00 лв.
Интернет посредникът и отговорността му за нарушения на авторското право

Интернет посредникът и отговорността му за нарушения на авторското право

Петър Петров

Цена: 15,00 лв.
Адвокатската защита по наказателни дела

Адвокатската защита по наказателни дела

Гаврил Благоев

Цена: 12,00 лв.
Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК

Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК

Атанас Иванов

Цена: 20,00 лв.
Търговско право. Общи положения, видове търговци

Търговско право. Общи положения, видове търговци

Рая Илиева

Цена: 24,00 лв.
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие
-15%

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

Николай Стоянов

Стара цена: 16,00 лв. Нова цена: 13,60 лв.